WAKAF PEMBANGUNAN MASJID RAYA AL AZHAR TANGERANG SELATAN

 

 

SMP Islam Al Azhar 25 adalah tempat/lingkungan sekolah Al Azhar didirikan dengan berbagai
kegiatan pendidikan yang diselenggarakan.


Kampus ini berdampingan dengan masyarakat
sekitar, sehingga syiar dan dakwah yang
menjadi landasan pendirian sekolah Al Azhar
juga harus sampai kepada masyarakat.


Sehingga
Masjid Raya Al Azhar ini, tidak
hanya menjadi sarana ibadah dan pembinaan
keagamaan bagi murid dan warga sekolah,
tetapi juga menjangkau masyarakat di sekitar
sekolah ini